Voorstelling koor

Een mannenkoor, – reeds van 1989 -,   net zoals zoveel ├ándere koren uit een kleine vriendenkring ontstaan en geleidelijk met andere enthousiaste koorzangers verrijkt om wat groter werk, warmere sonoriteit, vollere harmonie en volume aan te kunnen; een koor, dertig man sterk, niet parochiegebonden, maar gerecruteerd uit de regio Roeselare (in brede zin van het woord, zelfs reikend tot Hooglede, Gits, Izegem, Kachtem,  Moorslede, en zelfs Kortrijk).

Het projectkarakter van het koor , – engagementen voor huwelijken, uitvaarten, jubilea en andere gelegenheden -, zorgt voor rijke afwisseling en variatie en een breed repertoire. De beschikbaarheid van de meeste leden op weekdagen deed het aantal optredens langzaam groeien tot boven de honderd per jaar, vooral dan in de liturgische sector.

Het repertoire is door de aard van de engagementen geïnspireerd: voor de liturgie varieert dit van het oude gregoriaans tot moderne een- of meerstemmige kerkzang (vaak ook bewerkingen van werken voor gemengd koor); voor de concerten hoofdzakelijk oorspronkelijke wereldse en religieuze koorwerken, al of niet in bewerking.

‘Gaudeamus Igitur’  blijft evenwel een amateurkoor, zodat al te veeleisende meerstemmigheid, al te brede tessituur, en al te grote moeilijkheidsgraad van de uitgevoerde werken, wijselijk vermeden worden. Onze bescheidenheid op dit punt wordt weldadig door een rijke sonoriteit gecompenseerd.